Film "Konnade tee"

Vaata Jaak Kilmi dokumentaalfilmi konnatalgudest, mis võitis 2016.a. Matsalu loodusfilmide festivalil eriauhinna.
 
 
 

Film "Kärnkonnalugu"

Vaata Are Pilskogi dokumentaalfilmi konnade päästmisest Norras, mis võitis 2017.a. Matsalu loodusfilmide festivalil peauhinna.

Vaata

Film "SLOW: Toad Patrol"

Vaata Chris Suddaby dokumentaalfilmi konnade päästmisest Inglismaal. Päästeaktsioone koordineerib Froglife, vabatahtlike abiga aidatakse iga-aastaselt teed ületada ca 90 000 kahepaiksel. Film on inglise keeles.

Loodusaed

Juhised, kuidas muuta oma aed elurikkaks.
 
 

Vaata

Välimääraja

Tõelisele huvilisele terve teos konnadest ja nende määramisest igas arenguetapis.
 

Vaata

Nuputamisleht

Natuke nuputamist konnasõpradele. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.
 

Vaata

Õppematerjal

Õppematerjal väikeveekogude uurimiseks. Sobilik kasutada klassi välitunniks või iseseisvaks uurimustööks

Vaata

Imelised konnad

Põhjalik ettekanne konnamaailmast koos allalaaditava konnateemalise kuldvillaku mänguga.

Laadi alla

Kalad tiigis

Miks on kalad väikeveekogule ohtlikud?
 
 

Vaata

Värviraamat

Värvime Eesti konnasid. Vaja ainult printida. Pildid joonistas K. Kübarsepp.
 

Laadi alla

Amfiibide maailm

Põnev ettekanne maailma kahepaiksete lõputust mitmekesisusest. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.

Vaata

Eesti kahepaiksed

Ülevaatlik ettekanne Eesti kahepaiksetest ja nende kaitsest. Sobilik klassis tunni läbiviimiseks.

Vaata