Kutse joonistusvõistlusele "Värviline konnamaailm"

Postitatud: 30.04.2016

Pildil juba valminud võistlustööd Peedu kooli poolt

Eestimaa Looduse Fond kuulutab rahvusvahelise konnapäeva ja looduskaitsekuu alguse puhul välja joonistusvõistluse „Värviline konnamaailm“.

Kõigil õpilastel on sellel aastal võimalus osa võtta joonistusvõistlusest, et jäädvustada konnade suurt liigilist mitmekesisust maailmas. Kahepaiksed on meie maailmas olnud juba 300 miljonit aastat, kokku on teada üle 7000 liigi. Kahjuks jääb neid pidevalt vähemaks ja paljud kahepaiksed on seetõttu looduskaitse all. Viimase 20 aasta jooksul on maailmast kadunud 168 liiki, mis on meeletu väljasuremise kiirus. Kõige ohustatumad ja ühtlasi kõige värvilisemad konnad asuvad troopilistes vihmametsades, kus neid enim ohustab elupaikade kadumine ja surmavad nakkushaigused.

Joonistusvõistluse eesmärgid:
Juhtida õpilaste tähelepanu kahepaiksete olukorrale Eestis ja terves maailmas, õppida tundma kahepaikseid, nende eluviisi ja ohustavaid tegureid. Õpetajatel ja juhendajatel on suurepärane võimalus arutleda õpilastega neil teemadel ning pakkuda õpilastele huvitavat ja loomingulist väljundit.

Osalemistingimused:
Kõik tööd peavad olema esitatud A4 formaadis. Tehnika valik on vaba. Konkursile esitatud töid ei tagastata. Tööde kasutamisõigused kuuluvad Eestimaa Looduse Fondile. Fondil on õigus töid kasutada loodushariduslikel ja loodust populariseerivatel eesmärkidel. Osaleda võivad nii üldhariduskoolid kui ka kunsti- ja huvikoolid.

Arvestus toimub kahes vanuserühmas:
eelkooliealised
õpilased

Võistlustööd palume saata ELFi posti teel ja saadetisele lisada eraldi paberil juurde andmed:
Kooli nimi
Osaleja klass
Kooli kontaktisiku (juhendaja) nimi ja telefoninumber ning meiliaadress.
Tööde taha palume märkida ainult joonistuse autori nime.
Töid hakatakse vastu võtma kohe, esitamise lõpptähtaeg on 15. mai 2016.

Kõik võistlustööd palume koolil postitada ühe saadetisena. Tööde kohalejõudmise eest vastutab saatja.

Postiaadress:
Eestimaa Looduse Fond
Lai 29
51014 Tartu
Märksõna „Joonistusvõistlus“

Tööd võib ka ise kohale tuua Eestimaa Looduse Fondi kontorisse tööpäevadel kella 9 ja 17 vahel.

Auhinnad:
Eestimaa Looduse Fondi meeskonna esindajad valivad välja 20 kõige paremat tööd, mille autorite vahel loositakse välja teemakohaseid meeneid (mitmesugused auhinnad ELFilt, Maanteemuuseumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Papyrus ASilt). Parimad tööd kuulutatakse välja 20. mail 2016 ja avalikustatakse ka konnad.elfond.ee kodulehel ja Facebookis.

Võistluse žüriisse kuuluvad:
Kristiina Kübarsepp – projekti „Konnad teel(t)“ eestvedaja
Kertu Hool – Eestimaa Looduse Fondi teabejuht

Konkursile tööde saatmisega nõustub saatja joonistusvõistluse osalemistingimustega.
Lisainfo:
Kristiina Kübarsepp, Eestimaa Looduse Fond, e-post: kristiina@elfond.ee

Projekti „Konnad teel(t)“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.