Konnade kevadränne ja konnatalgud koguvad taas hoogu

Postitatud: 17.04.2016

Pildil on kärnkonnad

Iga aastane konnade ränne on sobiva ilma tõttu taaskord hoogu kogumas. Sellega seoses kutsub Eestimaa Looduse Fond (ELF) vabatahtlikke abistama kahepaikseid üle rändeteedega ristuvate maanteede. Samuti palutakse autojuhte olema reeglina pimedal ajal toimuva konnarände ajal tähelepanelikud nii kahepaiksete kui neid abistavate vabatahtlike suhtes. Konnatalgud toimuvad üle terve Eesti juba viiendat aastat järjest.

Aktsioonist „Konnad teel(t)“ on saanud tore kevadekuulutaja, mis toob loodusest hoolivad inimesed tegema meie ökosüsteemile tänulikku tööd. „Konnadel on meie looduses väga märkimisväärne roll täita ja nad on toiduahelas tähtsal kohal. Seetõttu on oluline, et kõik sigima suunduvad konnad saaksid võimaluse paljuneda. Kui sellele teekonnale jääb ette tiheda autoliiklusega maantee, saavad paljud neist paratamatult hukka. See ei ole looduslik suremus,” andis probleemist ülevaate „Konnad teel(t)“ eestvedaja Kristiina Kübarsepp. „Mõne tunniga võib massiline rände ajal hukkuda sadu täiskasvanud konni, mis on suur kaotus. Vaid umbes 1% kullestest saavad konnad, kes ise suudavad järglasi saada, “ lisas Kübarsepp.

Seda probleemi on leevendavad vabatahtlikud konnatalgulised, kes sarnaselt möödunud aastatele korraldavad iseenda kodukandis konnade üle tee aitamise aktsioone. Esimesed teated liikuma asunud konnadest tulid juba eelmisel nädalal ning rändeteel abistati ligi 2000 kahepaikset. Samas polnud ränne veel massiline kõigis rändekohtades. Vihmaste ja soojade õhtute jätkumisel, peaks ränne lähipäevil veelgi suurema hoo sisse saama kõikjal Eestis. „Kuna ilm taas konnarännet soosib, palume kõigil meile konnarände kohtadest kindlasti teada anda. Üks mugav viis seda teha on läbi uue kodulehe http://konnad.elfond.ee, kus on konnavaatlusteks olemas spetsiaalne kaardirakendus,“ kutsus Kübarsepp kõiki inimesi kaasa lööma.

Eesti eri paigus on plaanis korraldada üle 20 konnatalgu. Konnade üle tee aitamises pole mitte midagi keerulist – tuleb teada kohta, kus konnad üle tee liiguvad, märgata ära rände algus ning siis helkurvesti, pealambi, kinnaste ja ämbritega asuda abistama kahepaikseid nende kevadrännakul. Kindlasti tasub soovist konni abistama minna teada anda ELFile ja tutvuda konnatalgute infoga kodulehel.

Ülimalt oluline on konnatalguliste enda ohutus. Nii kahepaiksete kui ka konnatalguliste turvalisuse pärast soovitatakse talgukohtades kasutada ajutist konnatõket – see takistab konnade teele pääsemist ning talgulised saavad tee äärest tõkke tagant konnad ämbrisse koguda ning ohutuses veendudes nad üle tee toimetada. Aktiivsel konnarände perioodil tasub olla ettevaatlik ka autojuhtidel, kes pimedal ajal liiguvad rändega ristuvatel maanteedel. Tee kõrval helkurvestidega ja pealampidega vabatahtlikke märgates tuleb autojuhil olla väga tähelepanelik ning vajadusel vähendada kiirust. Sobiva ilma korral kestab aktiivne ränne 4–5 ööd.

Kui konnatalgutel on vaja abikäsi, siis teavitatakse sellest Konnad teel Facebooki lehel: https://www.facebook.com/konnadteel/

„Konnad teel(t)“ on Eestimaa Looduse Fondi viiendat aastat korraldatav aktsioon, mille eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele kahepaiksetele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning teada saada konnade rändepaikadest terves Eestis.

Projekti „Konnad teel(t)“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.